PhD, MSc és BSc kutatási témajavaslatok

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacím MTA ÖK témavezető
Statikus és dinamikus tartalékképzés (farmolás) modellezése prokarióták esetén István ZACHAR
Potenciálisvegetáció-térképek alkalmazási lehetőségei a tájvédelemben, tájrehabilitációban, térségi tervezésben és zöldúttervezésben
Potenciális és aktuális vegetáció közti különbség mint a táj természetességének indikátora
Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagszukcesszióra
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai
Darwini medicina
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD
Az eukarióta endomembránok eredete István ZACHAR
A táji környezet szerepe homoki gyepek restaurációjának sikerességében
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során
A parazitikus mitokondrium eredet hipotézisének modellezése István ZACHAR