Kutatócsoportok

"... a kutatóközpont tudományos feladatait megvalósító kutatási egységek ..." - MTA ÖK SZMSZ

A kutatócsoport jelenlegi kutatása hat munkacsomag köré szerveződik: evolúciós ökológia - darwini orvoslás - nagy evolúciós átmenetek - kommunikáció és kooperáció - evolúciós gazdaságtan - asztrobiológia, az élet keletkezése.

Az Evolúciós Ökológia kutatócsoport az állati viselkedés proximális meghatározottságát, az egyedek és fajok interakciójában ill. a környezethez való alkalmazkodásában betöltött szerepét, továbbá ezen kölcsönhatások evolúciós és ökológiai vonatkozásait tanulmányozza. A kutatások elsősorban egy hazai énekesmadár faj (az örvös légykapó, Ficedula albicollis) populációjának a viselkedésökológiai vizsgálatára terjednek ki, de számos más modellfajon is végzünk kapcsolodó kutatásokat mind természetes és laboratóriumi (kísérletes) körülmények között.

Kapcsolódó oldalak: